Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Deze bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie
Flexx Solutions stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar om informatie te verstrekken. Gegevens op deze website mogen niet als juridisch advies worden beschouwd. Hoewel Flexx Solutions de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstelt, garandeert zij nooit dat deze vrij is van onjuistheden of onvolledigheden. Flexx Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens op deze website.

Het verstrekken van gegevens op of via deze website vormt op geen enkele manier een relatie tussen Flexx Solutions en de ontvanger en/of lezer van de gegevens. Ontvangers en lezers dienen deskundig advies in te winnen alvorens zij op basis van de op of via deze website verstrekte gegevens handelen.

Verwijzingen
Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet toebehoren aan Flexx Solutions. Deze verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Flexx Solutions. Flexx Solutions is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van websites waar op deze website naar wordt verwezen of websites die een verwijzing hebben opgenomen naar deze website.

 

Rechten
Deze website bevat gegevens die door auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijn beschermd. Deze rechten berusten bij Flexx Solutions of bij derden, die met toestemming deze gegevens beschikbaar hebben gesteld aan Flexx Solutions. Gebruik van gegevens op deze website, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexx Solutions.

055-7908888
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00
(24/7 voor klanten met een toereikende SLA)

Gebruik bovenstaand contactformulier of

Direct antwoord op je vraag tijdens onze openingstijden. Klik hier om te openen.

No items found

Custom text